Date

Jun 10 2022 - Aug 07 2022
Ongoing...

Örjan Wallert, ”Allegori med föremål” @ Candyland

Vernissage fredag 10 juni 2022 kl 17–22.

I utställningen ”Allegori med föremål” arbetar jag med appropriationer, övertagande av existerande verk och föremål, som jag förser med olika tillägg. Ett av verken är en allegori, en bildlig framställning vars innebörd visserligen är dold men här ändå avläsbar som symbolism. Genom att drastiskt lägga till och samtidigt reducera det här verket sker en förändring som jag tycker gör det mer mångtydigt. –  Örjan Wallert

Örjan Wallert gör installationer där han använder bilder – målningar – strama geometriska konstruktioner som ger ett starkt intryck av tredimensionalitet. Dessa kombinerar han med verkliga tredimensionella föremål som förlorar sin ursprungligt avsedda funktion och i konstkontexten blir något nytt. Wallert arbetar även med video, performance och ljudkonst.
Örjan Wallert (f. 1949) är utbildad vid Valands Konsthögskola i Göteborg 1977–80 och Konsthögskolan i Stockholm 1980–82. Wallert har bland annat haft en separatutställning på Märkisches Museum i Berlin, och hans arbeten har också visats på Reykjaviks Konstmuseum, Unga Konstnärers Samfund i Oslo, Living Art Museum, Reykjavik, Karleby Konstmuseum, Finland och flera svenska konstmuseer. Han är representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet, Göteborgs, Borås Konstmuseer. Stockholms, Göteborgs och Bohus Läns, Uppsala, Älvsborgs Läns Landsting.
Örjan Wallert är inbjuden av Andreas Ribbung

http://www.orjanwallert.se/sv/

Comments are closed.