# PUBLIKEN

EN ANNAN SLAGS KONST-KVADRENNAL
KVADRENNALEN har ett decentraliserat ägarskap. Det innebär att alla som bidrar med delar av KVADRENNALENs program sköter sina inslag som det passar dem bäst. Som besökare kan det innebära att vissa evenemang kommer vara gratis att besöka, medan andra kan ha entréavgift. Vissa kan vara oannonserade till sista minuten, medan andra kan finnas flera veckor i KALENDERN innan de öppnar.

Vi försöker få tag på den mest uppdaterade informationen innan vi lägger in något i KALENDERN, men det finns också länkar till organisatörerna så att ytterligare information för specifika programpunkter kan kontrolleras. 

Besök oss gärna ofta och delta i samtalet kring hur konst är nödvändigt i samhället och varför konstens fria uttryck måste skyddas för att skydda din egen rätt att uttrycka dig fritt.
A DIFFERENT KIND OF ART QUADRENNIAL
KVADRENNALEN runs on decentralised ownership. This means that everyone that brings part of the KVADRENNALEN program also runs their part as they see fit. As a visitor that means that some programs will be free to visit, others might require an entry fee. Some might be unannounced until the last minute, others will be in the KALENDAR weeks before they open.

We try to get the most up-to-date information before putting it in the KALENDAR, but you'll find links to the organiser to check for further information on specific program events.

Please visit us often and join the conversation on why art is essential in society and why free artistic expression needs to be safeguarded, in order to safeguard your personal freedom of expression.