# DISCLAIMER

OM DET INTE FINNS MED I KVADRENNALENS KALENDER
SÅ ÄR DET INTE DEL AV KVADRENNALENS OFFICIELLA PROGRAM
KVADRENNALEN är en idé som lätt kan kapas. 
När du kommer i kontakt med ett event, en utställning, en föreställning eller någon slags manifestation som använder # KVADRENNALEN men du inte kan hitta det någonstans i KALENDERN eller på WEBBSIDAN, så hålls det inte under KVADRENNALENs fana.

BETYDER DET ATT DET ÄR DÅLIGT?
Inte nödvändigtvis. Den som står bakom evenemanget kan helt enkelt sakna information eller kan ha glömt att skicka in information om det. Eller så är det en ensamvarg som gör storverk på egen hand och som ingen berättat för oss om ännu, så vi har inte kunnat fråga dem om de vill bli del av flocken.

KAN DET VARA DÅLIGT?
Absolut. Det kan vara ett genuint, illvilligt försök att underminera KVADRENNALENs mål, nämligen att stå upp för fritt konstnärligt uttryck som en nödvändig del av ett öppet, tolerant och demokratiskt samhälle. Om du råkar på något som inte finns med i KALENDERN och som du tror inte ligger i linje med KVADRENNALENs manifest (som är ett positivt ställningstagande för konst i samhället), hör GÄRNA av dig till forenade@kvadrennalen.se
IF IT’S NOT IN THE KVADRENNALEN KALENDAR
THEN IT’S NOT PART OF THE OFFICIAL KVADRENNALEN PROGRAM
KVADRENNALEN is an idea and ideas can easily get hijacked. 
When you come into contact with an event, an exhibition, a show, some kind of manifestation that flags the banner of # KVADRENNALEN and you find out it's not listed anywhere on the KALENDAR or WEBSITE then it's not really KVADRENNALEN.

DOES IT MEAN IT'S BAD?
Not necessarily. Whoever is behind it, might just be lacking some information or might just have forgotten to send through their info about their event. Or it's a lone wolf doing great things on their own and nobody told us about them yet, so we haven't been able to ask them to join the pack.

CAN IT BE BAD?
Yes, of course. It can be a genuine, malicious attempt to undermine the cause KVADRENNALEN is working for namely to stand up for the free artistic expression as an essential part of an open, tolerant and democratic society. If you come across anything out there that's not on the KALENDAR and that you believe is not in line with the KVADRENNALEN manifesto (which is a positive stand for art in society), PLEASE get in touch forenade@kvadrennalen.se