# KONTAKT

HATMEJLA TILL:
KVADRENNALEN startades på initiativ av Thierry Mortier, så när du känner att du behöver skicka ett hatmejl, skicka det till Thierry. Tack på förhand... men innan du klickar på ”skicka”: är du säker på att du vill göra detta? Allt du skickar kan, och kommer att användas emot dig, bara så du vet :-D

KÄRLEKSMEJLA TILL:
När du vill skicka KVADRENNALEN lite kärlek, får du gärna göra det till forenade@kvadrennalen.se Vi kommer glatt sprida glädjen till alla som hjälpt till att göra KVADRENNALEN till verklighet!

Om du vill kontakta oss av någon annan anledning går det också bra via adressen ovan ;-) TACK!
KÄRN-TEAM
KVADRENNALEN skulle inte existera utan:
ANNA KOCH, konstnär och föreståndare för WELD
THIERRY MORTIER, konstnär
CONNY BLOM OCH NINA SLEJKO BLOM, konstnärer
TILDA DALUNDE, konstnär och professionell översättare (specialiserad på konsttexter ENG/SE)
FELICIA GRÄND, konstnär och professionell pressekreterare
ANNA VIOLA HALLBERG, konstnär och kurator
LIES LECOMPTE, obeskrivbar
ANNA EDSJÖ, Scenograf och Arkitekt SAR/MSA
HATE MAIL TO:
KVADRENNALEN was initiated by Thierry Mortier, so when you need to send a hate mail, please send it to Thierry. Thanks... but before you hit that send button: are you really sure you want to do this? Everything you send through can and will be used against you, just saying :-D

LOVE MAIL TO:
When you prefer to send KVADRENNALEN some love, you are very welcome to do so at forenade@kvadrennalen.se We'll happily spread your joy around to everyone that is making KVADRENNALEN a reality!

Or if you want to contact us for another reason, that works too on the address above ;-) THANKS!
CORE TEAM
KVADRENNALEN would not exist without:
ANNA KOCH, artist and director of WELD
THIERRY MORTIER, artist
CONNY BLOM AND NINA SLEJKO BLOM, artists
TILDA DALUNDE, artist and professional translator (specialisation in art texts ENG/SE)
FELICIA GRÄND, artist and professional press officer
ANNA VIOLA HALLBERG, artist and curator
LIES LECOMPTE, indescribable
ANNA EDSJÖ, Scenograf och Arkitekt SAR/MSA