# ENGAGERA DIG

En sammanslutning av konstnärer, professionella i konstbranschen, olika konstrum,  konstinstitutioner, m.fl. som vill visa samhället i stort att konstvärlden står enade – på varje nivå, över alla disciplingränser, nu och i framtiden – i sin delade tro på KONSTEN, och vill visa denna enighet genom det enda gemensamma språket: KONSTEN själv.
Vill du vara med och engagera dig?

KVADRENNALEN bygger på engagemang och har sedan starten haft ett stort stöd från olika delar av konstvärlden. Målet är att engagera så många som möjligt så att KVADRENNALEN kan fortsätta vara en demokratisk plattform för konst och kulturskapare. Det finns många olika sätt att engagera sig i KVADRENNALEN.

Bli partner 
Vill du vara med och bidra med ett program, personligt engagemang, material eller finansiellt stöd. Kontakta oss om du är intresserad.

Arbeta med oss
KVADRENNALEN består av ett basteam som jobbar både planeringsår och utställandeår. Alla i basteamet arbetar frivilligt på KVADRENNALEN och vi är alltid i behov av hjälp för t.ex. webbplats, SoMe, planering, projektledning,... 

Bli volontär
Har du tid över och ett stort engagemang för samtidskonst är du välkommen att skicka in intresse för att medverka som volontär. Vi behöver hjälp under olika delar av utställningsprocessen, bland annat som assistenter till konstnärerna men även som länken mellan konsten och besökarna.

forenade@kvadrennalen.se
A coming together of artists, art workers, art spaces, art institutions, et al. to show the society at large that the art world is united at every level, across all the disciplines, now and in the future, in their shared belief in ART, and show this unity with the only shared language of ART itself.
Do you want to get on board? 

KVADRENNALEN runs on engagement and has enjoyed much support from different parts of the art world since it started preparing. The goal is to engage as many as possible so that KVADRENNALEN can remain a democratic platform for artists and art workers. There are many different ways to get involved in KVADRENNALEN.

Become a partner
Do you want to get involved and contribute with programming, personal engagement, materials or financial support. Contact us if you are interested.

Work with us
KVADRENNALEN consists of a core team that works with both the planning and production. Everyone of the core team is volunteering at KVADRENNALEN, and we can always use a pair of extra hands e.g. website, SoMe, planning, project management, ... get in touch and tell us what you want to bring to KVADRENNALEN.

Be a volunteer
If you have some time to spare and are committed to contemporary art, you are welcome to share your interest in participating as a volunteer. We need helping hands during various parts of the process, such as assistants to artists but also as the link between art and the KVADRENNALEN visitors. 

forenade@kvadrennalen.se