Date

Jul 06 2022

Time

18:00 - 19:00

manifesterad manifestkonst + tematisk promenad

Det är valår i Sverige. Av den anledningen vill vi skapa och dela en serie konstnärliga manifest som istället för slagord utgår från individuella konstnärliga praktiker och som behåller den intimitet, komplexitet och det ifrågasättande som är kärnan i all konst.

Som en återkommande ritual varannan onsdag fram till valet, med början den 30 mars, bjuder vi in till en gemensam samtalspromenad och delande av ett konstnärligt manifest skapat av en av 13 konstnärer som bjudits in från olika fält. Temat för promenaden ges av den konstnär vars manifest vi bär med oss.

Medverkande konstnärer: Frida Orupabo, Beth Laurin, Lisa Grip, Laleh Kazemi Veisari, Igor Grubić Yolanda Aurora Bohm Ramirez, Balsam Karam, Lisa Grip, Hanna Rajs Lara, Nino Mick, Malin Arnell, Afrang Nordlöf Malekian, Manuel Pelmuş, Gry Tingskog.

Promenaderna utgår från Welds lokaler på Norrtullsgatan och avslutas på Norra Bantorget där manifestet hängs upp.

I ett politiskt klimat där konstens syfte och värde vanemässigt ifrågasätts och dess relevans för samhället alldeles för lätt ignoreras, vill vi mejsla ut ett tillfälligt utrymme och en singulär händelse där konsten talar på sina egna villkor och där det för en kort stund är konstens regler som gäller.

Promenaderna utgår från Weld, Norrtullsgatan 7 kl. 18.00 och pågår ca 60 min. Alla är varmt välkomna att delta. Teman för varje samtal ges på plats.

Föranmälan sker via book.weld.se

Samtalspromenaderna och affischeringen kommer äga rum varannan vecka från och med den 30/3 fram till 31/8 samt valdagen den 11/9.

Detta projekt är initierat av Weld och är ett bidrag till Kvadrennalen, en större rörelse för konst som har skapats för att konstnärer och konstinstitutioner ska gå samman och ta plats fram till det kommande valet i september 2022

Comments are closed.