Date

Jun 04 - 19 2022
Expired!

De Aningslösa – Slipvillan

Slipvillans sommarutställning heter i år ”De Aningslösa”.
En utställning i aningslöshetens frizon
I trädgården och inomhus visas verk av 16 konstnärer:
Mia Andrée,Jannike Brantås, Galina Davydtchenko, Laetitia Deschamps, Rikard Fåhraeus, Vanja Gyllensköld, Emma Göransson, Sanna Sevika Hansson, Mats Landström, Helena Norell, Hans Overvliet, Malin Peter, Ljubomir Popovic, Masoud Shahsavari, Jesper Thour, Tuva Widen

Vernissage lördagen den 4e juni kl 12-22
Utställningen har öppet fram till söndagen den 19e juni varje dag kl 12-17

Var och en av oss har att förhålla sig till vad som synes vara vår samtids aningslöshet inför en framtid som närmar sig med ökande hastighet. Att vara aningslös i dagens informationssamhälle är i det närmaste en paradox eller självvalda skygglappar. Möjligen kan aningslöshet ses som ett utopiskt tillstånd vi förlorat för länge sedan. Begreppet betecknar ofrånkomligen ”den andre” som den aningslösa. I Slipvillans trädgård kvittrar ännu fåglarna, humlorna surrar och syrenerna blommar. Utställningen låter oss ana något mer. Välkomna till Långholmens östra udde
___
The summer exhibition at Slipvillan this year is called “De Aningslösa”. An exhibition in the free zone of ignorance
In the garden and indoors, works by 16 artists are displayed:
Mia Andrée, Jannike Brantås, Galina Davydtchenko, Laetitia Deschamps, Rikard Fåhraeus, Vanja Gyllensköld, Emma Göransson, Sanna Sevika Hansson, Mats Landström, Helena Norell, Hans Overvliet, Malin Peter, Ljubomir Popovic, Masoud Shahsavari, Jesper Thour, Tuva, Tuva, Tuva

Vernissage Saturday the 4th of June at 12-22
The exhibition is open until Sunday 19 June every day at 12-5 pm

Each of us has to relate to what seems to be the ignorance of our time facing a future that is approaching with increasing speed. Being clueless in today’s information society is almost a paradox or self-chosen blinders. Perhaps ignorance can be seen as a utopian state we lost a long time ago. The term inevitably refers to “the other” as the clueless. In Slipvillan’s garden, the birds are still chirping, the bumblebees are buzzing and the lilacs are blooming. The exhibition allows us to imagine a little more. Welcome to the eastern corner of Långholmen island.

www.slipvillan.org
https://fb.me/e/1Ley9TzNT

Comments are closed.