CHECK OUT WHO WON the THE MOST PROVOCATIVE POLITICAL PERFORMANCE 2018-2022 HERE!

KVADRENNALEN är ett nationellt initiativ som syftar till att visa på konstens roll i ett fritt samhälle, och nödvändigheten av ett fritt kulturliv. Initiativet innefattar alla konstformer och alla delar av konstfältet. Målet med KVADRENNALEN är att lyfta konsten, och ge dess företrädare en röst i debatten om kulturens roll i vårt samhälle.

Konsthall C, Feb. 2022

Gå med! eller Kolla vad som är på gång!


KVADRENNALEN is a national initiative that aims to show the role of art in a free society, and the necessity of a free cultural life. The initiative includes all art forms and all parts of the art field. The goal of KVADRENNALEN is to elevate art, and give its representatives a voice in the debate about the role of culture in our society.

Konsthall C, Feb. 2022

Join the movement! or Check out what’s already on!

#Vänligen rör inte konsten – # Please don’t touch the art